Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giáo hoàng Innôcentê VIII”

Trang mới: “'''Innôcentê VIII''' (Latinh: '''Innocens VIII''') là vị giáo hoàng thứ 213 của giáo hội công giáo. Theo niên giám tòa thánh năm 186…”
(Trang mới: “'''Innôcentê VIII''' (Latinh: '''Innocens VIII''') là vị giáo hoàng thứ 213 của giáo hội công giáo. Theo niên giám tòa thánh năm 186…”)
(Không có sự khác biệt)