Khác biệt giữa các bản “Liêu Mục Tông”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, General Fixes)
{{chú thích trong bài}}
{{Infobox royalty
|name=Liêu Mục Tông <br/> 遼穆宗
|birth_date=19 tháng 9 năm 931
|death_date=12 tháng 3 năm 969 (tuổi từ 37-38)
|successor = [[Liêu Cảnh Tông|Cảnh Tông]]
|posthumous name =Hiếu An Kính Chính Hoàng Đế (孝安敬正皇帝)
|temple name = Mục Tông (穆宗)
}}
 

Trình đơn chuyển hướng