Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Linux 9x”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<div class="show-image" style="float: right; margin-left: 1em">
{{9X}}<br>
{{user vi}}
</div>
Họ tên: Lê Chiến<br>
Nghề nghiệp hiện tại: IT<br>