Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Lãnh đạo hiện nay ==
* Giám đốc: [[Thiếu tướng]], TS [[Hoàng Văn Minh]]
* Chính ủy: [[Trung tướng|Thiếu]] tướng [[Lê Anh Thơ]]
* Phó Chính ủy: [[thiếu tướng]], [[Nguyễn Đức Cường|nguyễn đức cường]]
* Phó Giám đốc: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đình Bình]]
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng

Không gian tên

Biến thể