Khác biệt giữa các bản “Mùa”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ta có những thời tiết<ref>Theo thời tiết mùa</ref> của mùa sau đây:<ref>Về thời tiết của mùa</ref>
* [[Mùa xuân]], thời tiết<ref>Theo mùa xuân - thời tiết</ref> thì ôn hòa.<ref>Thời tiết mùa xuân.</ref> Thời tiết mùa xuân<ref>Về thời tiết mùa xuân biến đổi</ref> có thể ấm áp<ref>Cuối xuân, trời ấm áp hơn.</ref> và cũng có thể<ref>Chỉ ở đầu xuân</ref>{{Refn|Đầu xuân, thời tiết se se lạnh<ref>Về thời tiết đầu xuân</ref> do còn dư âm của mùa đông.<ref>Theo thời gian dư âm thời tiết mùa đông</ref>|group=gc}} se se lạnh.<ref name=":111" /> Thời tiết mùa xuân<ref>Theo thời tiết mùa xuân</ref> thường thì sẽ<ref>Theo việc nóng hơn</ref> nóng hơn<ref>Về nhiệt độ nóng hơn</ref> theo thời gian.<ref>Đặc tính thời tiết mùa xuân</ref> Vào [[xuân phân]] thì [[Ban ngày|ngày]] [[đêm]]<ref>Theo mùa xuân (ngày, đêm)</ref> dài bằng nhau.<ref name=season>Ở cả hai cực</ref> ''(Lưu ý: Bất kì nơi đâu ngày đêm bằng nhau)''<ref>Thời gian</ref>
* [[Mùa hạ]], thời tiết<ref>Theo mùa hạ - thời tiết</ref> thì nắng nóng.<ref>Thời tiết mùa hè.</ref> Thời tiết mùa hè<ref>Theo thời tiết mùa hè</ref> thường thì là<ref>Theo việc nóng nhất</ref> nóng nhất.<ref>Đặc tính thời tiết mùa hè</ref> Vào ngày [[hạ chí]] ở khu vực [[Bắc bán cầu]]<ref name=":117">Ở Nam bán cầu thì ngược lại.</ref> có ngày dài nhất, đêm ngắn nhất trong năm.<ref name=":110">Thời gian ngày</ref><ref group=gc name=name=chuyendong/>
* [[Mùa thu]], thời tiết<ref>Theo mùa thu - thời tiết</ref> thì se lạnh.<ref>Thời tiết mùa thu.</ref> Thời tiết mùa thu<ref>Theo thời tiết mùa thu</ref> thường thì sẽ<ref>Theo việc mát mẻ</ref> mát mẻ hơn<ref>Về nhiệt độ mát mẻ hơn</ref> theo thời gian.<ref>Đặc tính thời tiết mùa thu</ref> Vào [[thu phân]] thì ngày đêm<ref>Theo mùa thu (ngày, đêm)</ref> dài bằng nhau.<ref name=season /> Mùa thu, nhiệt độ<ref>Nhiệt độ mùa thu</ref> thì cao hơn mùa xuân.<ref>Về thời tiết mùa thu</ref>{{Refn|Vì nó không còn dư âm của mùa đông.<ref>Về dư âm mùa đông</ref>|group=gc}}
* [[Mùa đông]], thời tiết<ref>Theo mùa đông - thời tiết</ref> thì lạnh giá.<ref>Thời tiết mùa đông.</ref> Thời tiết mùa đông<ref>Theo thời tiết mùa đông</ref> thường là lạnh nhất.<ref>Đặc tính thời tiết mùa đông</ref> Vào ngày [[đông chí]] ở khu vực [[Bắc bán cầu]]<ref name=":117" /> có đêm dài nhất, ngày ngắn nhất trong năm.<ref name=":110" /><ref group=gc name=name=chuyendong/>
 
===Ghi nhớ===
4.380

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng