Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Kỹ thuật hàng không vũ trụ”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
# [http://ste.hust.edu.vn/don-vi/bo-mon-ky-thuat-hang-khong-va-vu-tru/ Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ - Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)],
# [http://www.dte.hcmut.edu.vn/dte/index.php?tin=12 Bộ môn Kỹ thuật Hàng không - Đại học Bách khoa TpHCM (HCMUT)],
# [http://fas.mta.edu.vn/home.aspx Khoa Hàng không vũ trụ - Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (LeTech)],
# [http://fema.uet.vnu.edu.vn/tnd/bo-mon-cong-nghe-hang-khong-vu-tru.htm Bộ môn Công nghệ Hàng không vũ trụ - Đại học Công nghệ - ĐHQGHN],
# [http://www.usth.edu.vn/vi/chuong-trinh/cu-nhan/cu-nhan-nganh-vu-tru-va-ung-dung-81.html Khoa Vũ trụ và Hàng không - Đại học ViệtKhoa Pháphọc và Công nghệ Hà Nội (USTH)]
# Trung tâm vệ tinh quốc gia (VNSC)
# Hội hàng không vũ trụ Việt Nam (VASA).
813

lần sửa đổi