Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Manuel Ferraz de Campos Sales”

Trang mới: “ {{Infobox President | | honorific-prefix = His Excellency |name = Campos Sales |nationality = Brazilian |image = Campos_Sales.jpg |term_start = 15…”
(Trang mới: “ {{Infobox President | | honorific-prefix = His Excellency |name = Campos Sales |nationality = Brazilian |image = Campos_Sales.jpg |term_start = 15…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh