Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách bản mẫu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
==Bài viết dưới tiêu chuẩn về văn phong==
;{{tl|Wikify|cần được wiki hoá}} hoặc {{tl|Wiki hóa|cần được wiki hoá}}
:cần được wiki hoá hay không hợp văn phong
;{{tl|Bàn cãi về giá trị}} hoặc {{tl|Inclusion}}

Trình đơn chuyển hướng