Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hermann Müller (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Officeholder
ox Chancellor
| name=Hermann Müller
| image=Hermannmueller.jpg
| order=12th & 20th [[ChancellorThủ oftướng GermanyĐức#ChancellorThủ oftướng theCộng hòa Weimar Republic (1919–1933)|ChancellorThủ oftướng GermanyĐức]] thứ 12 và 20
| term_start =27 Marchtháng 3
| term_end =21 Junetháng 6 năm 1920<br />28 June 1928 – 27 March 1930
| predecessor =[[Gustav Bauer]]<br />[[Wilhelm Marx]]
| successor =[[Constantin Fehrenbach]]<br />[[Heinrich Brüning]]
Người dùng vô danh