Khác biệt giữa các bản “Thế (địa chất)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
{{Địa chất cổ sinh học}}
Trong [[địa chất học]], một '''thế''' hay một '''thế địa chất''' là một đơn vị thời gian địa chất, phân chia các [[kỷ (địa chất)|kỷ địa chất]] thành các khoảng thời gian nhỏ hơn, thường là vài chục triệu năm, dựa trên các sự kiện quan trọng diễn ra đối với lịch sử Trái Đất trong kỷ này. Các sự kiện như vậy có thể là sự hình thành hay phá vỡ các [[lục địa]], các sự kiện sông băng chính, sự xuất hiện hay tuyệt chủng của một số nhóm động vật nhất định có ảnh hưởng lớn, hoạt động kiến tạo chính v.v.<ref name=":0">Gradstein, F.M.; Ogg, J.G. & Smith, A.G.; 2004: ''A Geologic Time Scale 2004'', [[Cambridge University]] Press</ref>
 
Chẳng hạn, [[đại Tân sinh]] được chia ra thành hai kỷ, gọi là [[kỷ Paleogen]] và [[kỷ Neogen]]. Kỷ Paleogen lại được chia ra thành ba thế, là các thế [[thế Paleocen|Paleocen]], [[thế Eocen|Eocen]] và [[thế Oligocen|Oligocen]] còn kỷ Neogen chia ra thành các thế là [[thế Miocen|Miocen]], [[thế Pliocen|Pliocen]], [[thế Pleistocen|Pleistocen]] và [[thế Holocen|Holocen]].<ref name=":0" />
 
Cấp bậc của các đơn vị thời gian địa chất theo trật tự giảm dần là: [[Liên đại (địa chất)|liên đại]], [[đại (địa chất)|đại]], [[kỷ (địa chất)|kỷ]], '''thế''', [[kỳ (địa chất)|kỳ]] và có thể là [[thời (địa chất)|thời]].
==Các thế địa chất==
Đây là danh sách các kỷ trong [[lịch sử Trái Đất]] thứ tự từ kỷ gần đây nhất đến kỷ cổ xưa nhất.

Bảng chọn điều hướng