Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Ngày [[29 tháng 8]] năm [[1994]], hợp nhất thị trấn Quảng Oai và xã Tây Đằng thành thị trấn [[Tây Đằng]].
 
Từ ngày [[29 tháng 5]] [[năm]] [[2008]], giải thể tỉnh Hà Tây, Ba Vì lại trở về là một huyện của Hà Nội<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-15-2008-QH12-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-pho-Ha-Noi-va-mot-so-tinh-co-lien-quan-vb68076.aspx Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan do Quốc hội ban hành]</ref>. TrướcCùng lúc đó, xã [[Tân Đức]] được chuyển về thành phố [[Việt Trì]] của tỉnh [[Phú Thọ]] quản lý<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-14-2008-QH12-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-tinh-Ha-Tay-va-tinh-Phu-Tho-giua-tinh-Binh-Phuoc-va-tinh-Dong-Nai-vb68075t13.aspx Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành]</ref>.
 
== Địa lý ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng