Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
| 3
| [[Phêrô Nguyễn Văn Nhơn]]
| [[Tập tin:Giám mục chínhphụ tòa.png|20px]] phó 1991-1994<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1994-2010
| Giám mục phó<br>Giám mục chính tòa
|
|-
| *
| 5
| [[Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] phó 2017 - nay
| Giám mục phó
|
|-
|}

Trình đơn chuyển hướng