Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
kể giám mục thôi
(kể giám mục thôi)
|
|-
| *
| ''Trống Tòa''
| 1973-1975
|
|-bgcolor=#FFE8E8
| 2 †
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1991-1994<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1994-2010
| Giám mục phó<br>Giám mục chính tòa
|-
| *
| ''Trống Tòa''
| 2010-2011
| Lm. Phaolô Lê Đức Huân, Giám quản giáo phận
|-
| 4

Trình đơn chuyển hướng