Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Nội chiến Mozambique”

không có tóm lược sửa đổi
 
Không có tóm lược sửa đổi
{{Commonscat|Mozambican Civil War}}
{{Catmain}}
 
[[Thể loại:Nội chiến|Mozambique]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1975]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1976]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1977]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1978]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1979]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1980]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1981]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1982]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1983]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1984]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1985]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1986]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1987]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1988]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1989]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1990]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1991]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1992]]
[[Thể loại:Chiến tranh liên quan tới Mozambique]]