Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Có thể tính thêm khoảng thời gian không có giám mục chính tòa (trống tòa)
(kể giám mục thôi)
(Có thể tính thêm khoảng thời gian không có giám mục chính tòa (trống tòa))
|
|-
| *
| ''Trống Tòa''
| 1973-1975
|
|-bgcolor=#FFE8E8
| 2 †
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1991-1994<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1994-2010
| Giám mục phó<br>Giám mục chính tòa
|-
| *
| ''Trống Tòa''
| 2010-2011
| Lm. Phaolô Lê Đức Huân, Giám quản giáo phận
|-
| 4

Trình đơn chuyển hướng