Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Quý Natal 08”

{{fs player |no=6 |nat=NED |pos=DF |name=[[Nathan Aké]]}}
{{fs player |no=13 |nat=BEL |pos=GK |name=[[Thibaut Courtois]]}}
{{fs player |no=14 |nat=GHA |pos=DF |name=[[Abdul Baba Rahman|Baba Rahman]]}}
{{fs player |no=21 |nat=CRO |pos=GK |name=[[Matej Delač]]}}
{{fs player |no=27 |nat=ENG |pos=GK |name=[[Jamal Blackman]]}}