Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Ban Chấp hành Đảng bộ''': clean up, replaced: → using AWB)
 
== Lãnh đạo hiện nay ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%;" style="background:#efefef;"
!TT
! style="width:140px" |Chức vụ
! style="width:250px" |Họ tên
! style="width:100px" |Đảm nhiệm
! style="width:500px" |Chức vụ trước
! style="width:70px" |Ghi chú
|-
|1
|Giám đốc
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|60x60px]] [[Hoàng Văn Minh|'''Hoàng Văn Minh''']]
|Từ [[2015]]
|Phó Giám đốc [[Học viện Lục quân (Việt Nam)|Học viện Lục quân]]
|
|-
|2
|Chính ủy
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General_Left.jpg|70x70px]] '''[[Trần Đức Nhân|Lê Anh Thơ]]'''
|Từ [[2015]]
|Phó Chính ủy [[Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]]
|
|-
|3
|Phó Giám đốc
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|60x60px]] [[Nguyễn Đình Bình|'''Nguyễn Đình Bình''']]
|Từ [[2010|2011]]
|
|
|-
|4
|Phó Giám đốc
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|60x60px]] [[Nguyễn Ngọc Cả|'''Nguyễn Ngọc Cả''']]
|Từ [[2013|2014]]
|
|
|-
|5
|Phó Giám đốc
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|60x60px]] Trần Khắc Đào
|Từ [[2015]]
|
|
|-
|6
|Phó Chính ủy
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|60x60px]] [[Hoàng Văn Minh|'''Nguyễn Đức Cường''']]
|Từ [[2016|2012]]
|Chính ủy [[Binh chủng Tăng-Thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam|Binh chủng Tăng Thiết giáp]]
|
|}
* Giám đốc: [[Thiếu tướng]], TS [[Hoàng Văn Minh]]
* Chính ủy: [[Trung tướng]] [[Lê Anh Thơ]]
* Phó Chính ủy: [[thiếu tướng]], [[Nguyễn Đức Cường|nguyễn đức cường]]
* Phó Giám đốc: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đình Bình]]
* Phó Giám đốc: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Ngọc Cả]]
* Phó Giám đốc: Đại tá Trần Khắc Đào
 

Trình đơn chuyển hướng

Không gian tên

Biến thể