Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Eurovision Dance Contest”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<span style="visibility:hidden;"> 1984{{·}}</span>[[Eurovision Young Dancers 1985|1985]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1986|1986]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1987|1987]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1988|1988]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1989|1989]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1990|1990]]<br/>[[Eurovision Young Dancers 1991|1991]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1992|1992]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1993|1993]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1994|1994]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1995|1995]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1996|1996]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1997|1997]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1998|1998]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 1999|1999]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2000|2000]]<br/>[[Eurovision Young Dancers 2001|2001]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2002|2002]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2003|2003]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2004|2004]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2005|2005]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2006|2006]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2007|2007]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2008|2008]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2009|2009]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2010|2010]]<br/>[[Eurovision Young Dancers 2011|2011]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2012|2012]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2013|2013]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2014|2014]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2015|2015]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2016|2016]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2017|2017]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2018|2018]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2019|2019]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2020|2020]]&nbsp;•&nbsp;[[Eurovision Young Dancers 2021|2021]]</div>
}}<noinclude>
[[Thể loại:Cuộc thi khiêu vũ tuổi trẻ Eurovision|*]]
</noinclude>
Người dùng vô danh