Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Eurovision Song Contest 2012”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Tập tin:Coat of arms of Greece.svg|25px]] [[Hy Lạp tại Eurovision Song Contest 2012|Hy Lạp]]
* [[Tập tin:Royal coat of arms of the Netherlands.svg|25px]] [[Hà Lan‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Hà Lan‎]]
* [[Tập tin:TurkishEmblem.svg|25px]] [[Thổ Nhĩ Kỳ tại Eurovision Song Contest 2012|Thổ Nhĩ Kỳ]]
* {{Esc|Thổ Nhĩ Kỳ|y=2012}}
| valign="top" |
 
* [[Tập tin:Coat of arms of Ireland.svg|25px]] [[Ireland tại Eurovision Song Contest 2012|Ireland]]
* {{Esc|Ireland|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Latvia.svg|25px]] [[Latvia tại Eurovision Song Contest 2012|Latvia]]
* {{Esc|Latvia|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Lithuania.svg|25px]] [[Litva tại Eurovision Song Contest 2012|Litva]]
* {{Esc|Litva|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Malta.svg|25px]] [[Malta tại Eurovision Song Contest 2012|Malta]]
* {{Esc|Malta|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Portugal.svg|25px]] [[Bồ Đào Nha tại Eurovision Song Contest 2012|Bồ Đào Nha]]
* {{Esc|Bồ Đào Nha|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Romania (1992-2016).svg|25px]] [[România tại Eurovision Song Contest 2003|România]]
* {{Esc|România|y=2012}}
| valign="top" |
 
* [[Tập tin:Coat of arms of Austria.svg|25px]] [[Áo‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Áo‎]]
* {{Esc|Áo|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Bulgaria.svg|25px]] [[Bulgaria tại Eurovision Song Contest 2012|Bulgaria]]
* {{Esc|Bulgaria|y=2012}}
* [[Tập tin:Arms of Hungary.svg|25px]] [[Pháp tại Eurovision Song Contest 2012|Hungary]]
* {{Esc|Hungary|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of San Marino.svg|25px]] [[San Marino tại Eurovision Song Contest 2012|San Marino]]
* {{Esc|San Marino|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Slovenia.svg|25px]] [[Slovenia tại Eurovision Song Contest 2012|Slovenia]]
* {{Esc|Slovenia|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Slovakia.svg|25px]] [[Bulgaria tại Eurovision Song Contest 1994|Slovakia]]
* {{Esc|Slovakia|y=2012}}
|}
 
Người dùng vô danh