Khác biệt giữa các bản “Chu Ngọc Anh (chính khách)”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(-Phó Bí thư Phú thọ đã có trong phần tiểu sử rồi không nhất thiết phải có ở đây.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = | bắt đầu 2 = | kết thúc 2 = | tiền nhiệm 2 =[[Hoàng Dân Mạc]]
| kế nhiệm 2 =[[Bùi Minh Châu]]
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =

Trình đơn chuyển hướng