Khác biệt giữa các bản “Đổi Mới”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
== Đổi Mới chính trị ==
Việt Nam thực hiện Đổi Mới kinh tế đồng thời vẫn giữ nguyên mô hình chính trị cũ nhưng có cải cách trên nhiều phương diện như tăng cường vai trò của cơ quan lập pháp, cải cách hành chính theo hướng giảm bớt số nhân viên hành chính và tinh giản các thủ tục hành chính, cải cách tư pháp để tiếp cận gần hơn với những chuẩn mực tư pháp của thế giới. Trong quá trình Đổi Mới Việt Nam luôn đưa mục tiêu ổn định chính trị lên hàng đầu để bảo đảm sự thành công của Đổi Mới.
* Theo quan điểm của [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] thì Đổi Mới không phải là từ bỏ việc thực hiện [[chủ nghĩa xã hội]], Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ quyền lãnh đạo duy nhất. Đổi Mới chỉ là [[thời kỳ quá độ]] đi lên [[chủ nghĩa xã hội]].
* Cho đến nay, Đổi Mới về [[chính trị]] ở Việt Nam là chuyển từ việc lãnh đạo kinh tế [[chủ quan]], [[duy ý chí]] sang tôn trọng [[quy luật khách quan]] của thị trường.
2.768

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng