Khác biệt giữa các bản “Đổi Mới”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Việc thực hiện [[kinh tế thị trường]] nhưng do chưa có kinh nghiệm quản lý nên phân hóa giàu nghèo,[[ô nhiễm môi trường]] và các [[tệ nạn xã hội]] đã diễn ra với tốc độ tăng nhanh.
 
Nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng [[chỉ số năng lực cạnh tranh]] ở mức thấp, gây lãng phí [[tài nguyên]]. Nền kinh tế vẫn nằm ở nhóm nước [[kinh tế đang phát triển]]. Trong cơ cấu kinh tế, lao động [[nông nghiệp]] vẫn chiếm gần 70% (2010) khiến tình trạng khiếm dụng lao động (underemployment) phổ biến tại Việt Nam. Nền kinh tế vẫn chủ yếu bao gồm các [[doanh nghiệp nhỏ và vừa]]. Các [[doanh nghiệp Nhà nước]] chiếm dụng nguồn vốn lớn của quốc gia nhưng hoạt động kém hiệu quả, thiếu minh bạch, tham nhũng, thất thoát nhiều do [[vấn đề ông chủ và người đại diện]] không được kiểm soát tốt. Xuất khẩu chủ yếu ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khả năng cạnh tranh doanh nghiệp nội yếu kém. Dân chúng có thói quen đầu tư vào vàng hay địa ốc khiến tư bản không được đưa vào hoạt động kinh doanh. Các nhà kinh tế và các chủ nợ của Việt Nam thường than phiền về tình trạng Việt Nam không sử dụng hiệu quả vốn đầu tư và vốn vay nước ngoài khiến nền kinh tế Việt Nam không phát triển tương xứng với lượng vốn mà Việt Nam nhận được. Những hạn chế này do Việt Nam có xuất phát điểm quá thấp, thiếu tư bản, thiếu nền tảng kinh tế - kỹ thuật, thiếu lao động có kỹ năng, thiếu kỹdoanh nhân có khả năng kinh doanh tốt, thiếu truyền thống và văn hóa kinh doanh.
 
Một số [[thị trường]] vẫn chưa được thiết lập đầy đủ như: [[thị trường vốn]], [[thị trường tiền tệ (vốn)|thị trường tiền tệ]], [[thị trường lao động]], [[thị trường khoa học công nghệ]]... Một số [[thể chế]] [[pháp luật]] và [[hành chính]] cần thiết cho nền kinh tế thị trường vẫn chưa được quy định hay đã được quy định nhưng không được thực hiện, gây ra tình trạng tham nhũng, cửa quyền... làm [[chỉ số minh bạch]] của [[môi trường kinh doanh]] thấp. Những hạn chế này khá phổ biến tại các quốc gia đang phát triển chứ không phải chỉ tồn tại ở Việt Nam. Tuy còn nhiều hạn chế không tránh khỏi ở một quốc gia đang phát triển nhưng nhìn chung nhà nước Việt Nam có những nỗ lực khắc phục những hạn chế này để bảo đảm sự phát triển của nền kinh tế.
2.768

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng