Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở Thanh vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Sở Thanh vương/Sở Thanh Hoàn vương
| native name = 楚聲王/楚聲桓王
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
|chức vị = [[Vua]] [[sở (nước)|nước Sở]]
| thêm = china
41.686

lần sửa đổi