Khác biệt giữa các bản “Hán Hoàn Đế”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# Ý Hiến hoàng hậu [[Lương Nữ Oánh]] (懿獻皇后梁女瑩, ? - [[159]]), em gái của Lương thái hậu và Lương Ký, đính hôn với Hoàn Đế từ khi ông còn là Ngô Lễ hầu. Do thân thế hiển hách nên được độc sủng và sống xa hoa trong cung. Sau khi mất bị Hoàn Đế truy phế, cải táng thành mộ Quý nhân (贵人).
# [[Đặng Mãnh Nữ|Đặng hoàng hậu]] (鄧皇后, ? - [[165]]), tên thật Đặng Mãnh Nữ, con gái Đặng Hương (鄧香), quan chức trong triều và là anh em họ với [[Hòa Hi Đặng hoàng hậu|Hoà Hi Đặng hoàng hậu]]. Bị phế và qua đời năm [[165]] do thường xuyên gièm pha Quách quý nhân, sủng phi của Hán Hoàn Đế.
# Hoàn Tư hoàng hậu [[Đậu Diệu]] (桓思皇后竇妙; ? - [[172]]), con gái [[Đậu Vũ]], quan đại thần trong triều. Mất năm 172.
# Quách quý nhân
# Điền quý nhân
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng