Khác biệt giữa các bản “Liêu Mục Tông”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
đầu
(đầu)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(đầu)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|father=
|mother=
|era name=Ứng Lịch (應曆: [[951]]-[[969]])
|era dates=951-969
|succession=[[Hoàng đế]] [[nhà Liêu|Đại Liêu]]
|reign=[[11 tháng 10]] năm [[951]] - [[12 tháng 3]] năm [[969]]<br>({{age in years and days|951|10|11|969|3|12}})

Trình đơn chuyển hướng