Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Ngụy Hiếu Vũ Đế”

không có tóm lược sửa đổi
(Tách đoạn)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thông tin con cái =
| con cái =
| niên hiệu =</small>
| niên hiệu =Thái Xương (太昌) 532<br />Vĩnh Hưng (永興) 532<br />Vĩnh Hi (永熙) 532-535
*Thái Xương (太昌) 532<br />
*Vĩnh Hưng (永興) 532<br />
*Vĩnh Hi (永熙) 532-535
| miếu hiệu = Hiển Tông (顯宗)
| thụy hiệu = Hiếu Vũ Hoàng đế (孝武皇帝)
41.686

lần sửa đổi