Khác biệt giữa các bản “Bộ Công”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Dưới thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], biên chế Công bộ gồm: 1 Thượng thư, 2 Tả Hữu Tham tri, 2 Tả Hữu Thị lang, 3 Lang trung, 3 Viên ngoại, 4 Chủ sự, 4 Tư vụ, 8 chánh bát phẩm Thư lại.
 
Quan đứng đầu bộ Công, theo quan chế thời [[Lê Thánh Tông|Hồng Đức]] và [[Lê Dụ Tông|Bảo Thái]] cho hàm tòng nhị phẩm; thời Nguyễn cho hàm Chánh nhị phẩm, thuộc hàng Chánh khanh.<ref name=vpvp1>{{chú thích web|title=Bảng tra Các chức quan, phẩm tước, học vị thời phong kiến Việt Nam|url=http://vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/bang-tra-cac-chuc-quan-pham-tuoc-hoc-vi-thoi-phong-kien-viet-nam|website=vanhoanghean.com|accessdate=2017-06-29|language=vi|date=2015-02-4}}</ref>
 
===Trung Quốc===
41.686

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng