Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Miếu hiệu”

Không có tóm lược sửa đổi
 
==Các trường hợp==
Người sáng lập triều đại thường có miếu hiệu bằng chữ '''Tổ''' như [[Cao Tổ]] (như [[Hán Cao Tổ]]) hoặc [[Thái Tổ]] (như [[Lý Thái Tổ]]) hay [[Thế Tổ]] (như [[Tấn Vũ Đế|TấnNguyễn Thế Tổ]]) và [[Liệt Tổ]] (như [[Lưu Bị|Hán Chiêu Liệt Tổ]]). Cũng có trường hợp một số vua không phải là vua sáng lập triều đại, nhưng được coi là có công lớn ngang với vị sáng lập, cũng được đặt miếu hiệu bằng chữ Tổ như [[Minh Thành Tổ]] ở [[Trung Quốc]]; [[Nguyễn Thánh Tổ]] (Minh Mạng Đế) và [[Nguyễn Hiến Tổ]] (Thiệu Trị Đế) ở [[Việt Nam]].
 
Riêng trường hợp [[nhà Trần]] ở Việt Nam, có vị hoàng đế đầu tiên là Trần Cảnh, nhưng khi đó cha là Thái thượng hoàng đế [[Trần Thừa]] vẫn còn sống, do đó miếu hiệu của Trần Thừa là ''[[Thái Tổ]]'', còn Trần Cảnh là ''[[Thái Tông]]''.