Khác biệt giữa các bản “Mạnh Tri Tường”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngày 27 tháng 5 năm 934, Thục tiến hành tại xá, cải nguyên Minh Đức.<ref name=TTTG279/>
 
Trong khi đó, Mạnh Tri Tường được chép lại là bị đột quỵ từ một năm trước đó, bệnh tình này càng trở nên nặng. Ngày Giáp Tý tháng 7 ÂL năm 934, ông lập Mạnh Nhân Tán làm Thái tử, giám quốc. Ngoài ra, ông cũng hạ chiếu lệnh triệu ''Tư không''/''Đồng bình chương sự'' Triệu Quý Lương, Vũ Tín tiết độ sứ Lý Nhân Hãn, Bảo Ninh tiết độ sứ Triệu Đình Ẩn, Xu mật sứ Vương Xử Hồi (王處回), Phủng thánh khống hạc đô chỉ huy sứ Trương Công Đạc (張公鐸), Phụng loan túc vệ chỉ huy phó sứ Hầu Hoàng Thực (侯弘實) đến thụ khiển chiếu phụ chính. Đêm hôm đó, ông qua đời, song triều đình Tiền Thục giữ bí mật chưa phát tang ngay, Mạnh TriNhân TườngTán kế vị.<ref name=TTTG279/>
 
== Gia đình ==

Trình đơn chuyển hướng