Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

→‎Liên kết ngoài: thêm tiêu bản {{Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Di sản thế giới tại Việt Nam}}
(→‎Liên kết ngoài: thêm tiêu bản {{Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Di sản thế giới tại Việt Nam}})
[http://36pho.vn/index.php/van-hoa/di-san-phi-vat-the/1080-khai-mac-trien-lam-am-nhac-cong-chieng-tay-nguyen Trưng bày Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam]
 
{{Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Di sản thế giới tại Việt Nam}}
 
{{Sơ khai}}