Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Người Khách Gia”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
:::--[[Thành viên:Redflowers|redflowers]] 18:42, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Tôi đã mang giải thích Hẹ là tên của hai sắc dân khác nhau vào bài. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 20:02, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 
:::Tôi là một người Việt gốc Hoa, sinh trưởng ở Nam bộ. Năm nay đã hơn 50 tuổi. Vì gia đình là người Hẹ (gốc ở Huyện Đông Quản, tỉnh Quảng Đông), khi nhỏ có nghe những người lớn nói rằng tên gọi "Hẹ" là do lấy nguồn gốc có từ thời nhà Hạ mà ra (giống như mùa Hạ là mùa Hè, Trà biến thành Chè...). Tên gọi này chỉ dùng riêng ở Việt Nam, chắc rằng những người đầu tiên sang Việt Nam trong khi giải thích nguồn gốc với người Việt nhung do cách diễn tả không rõ ràng, vì vậy mà qua sự lưu truyền, đã hình thành tên gọi người "Hẹ".[[Thành viên:222.255.108.40|222.255.108.40]] 17:22, ngày 29 tháng 7 năm 2006 (UTC)
 
== 56 dân tộc Trung Quốc ==
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng