Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giáo hoàng Clêmentê”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
Có tất cả 14 '''Giáo hoàng''' lấy tông hiệu là '''Clêmentê'''.
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê I]] Thánh, (88–98)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê II]] (1046–1047)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê III]] (1187–1191)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê IV]] (1265–1268)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê V]] (1305–1314)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê VI]] (1342–1352)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê VII]] (1523–1534)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê VIII]] (1592–1605)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê IX]] (1667–1669)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê X]] (1670–1676)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê XI]] (1700–1721)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê XII]] (1730–1740)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê XIII]] (1758–1769)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê XIV]] (1769–1774)
 
 
*[[Giáo hoàng đối lập Clêmentê III]] (1080–1085)
 
*[[Giáo hoàng đối lập Clêmentê VII]] (1378–1394), giáo hoàng tại Avignon đầu tiên
 
*[[Giáo hoàng đối lập Clêmentê VIII]]
 
{{Trang định hướng}}
 
[[Thể loại:Giáo hoàng|*]]
238.576

lần sửa đổi