Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Bạch Long Vĩ”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Hiện đang có độ vênh lớn giữa nội dung hai bản tiếng Việt và tiếng Trung của bài này. Trong khi bài tiếng Việt miêu tả hòn đảo…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Hiện đang có độ vênh lớn giữa nội dung hai bản tiếng Việt và tiếng Trung của bài này. Trong khi bài tiếng Việt miêu tả hòn đảo này với các thông tin như thể hoàn toàn được thống nhất thì bài tiếng Trung Quốc lại chủ yếu xoáy vào vấn đề tranh chấp chủ quyền của hòn đảo này, và trên thực tế sử dụng rất nhiều các cụm từ bất định (most foreign scholars...) để khẳng định quan điểm chủ quyền của TRung Quốc. ([http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&ie=UTF-8&sl=zh-CN&tl=en&u=http://zh.wikipedia.org/zh/%25E7%2599%25BD%25E9%25BE%258D%25E5%25B0%25BE%25E5%25B3%25B6&prev=_t&rurl=translate.google.com.vn&twu=1&usg=ALkJrhj0bZIRuGfV41FPhhwsLRd3kgyFmw|link] đã lịch qua Google Translate). Mình không am hiểu chủ đề này lắm nên mong ai có hiểu biết hãy lưu tâm đến bài này và bài bên tiếng Trung hơn. [[Thành viên:Tran Quoc123|Tran Quoc123]] ([[Thảo luận Thành viên:Tran Quoc123|thảo luận]]) 05:59, ngày 15 tháng 4 năm 2010 (UTC)
Bạch Long Vĩ là của Việt Nam , Trung Quốc đã bàn giao lãnh thổ này cho Việt Nam , điều náy cũng đã được công bố rõ trong hiệp định về phân định Vịnh Bắc Bộ
[[Thành viên:Anh2611990|Anh2611990]] ([[Thảo luận Thành viên:Anh2611990|thảo luận]]) 16:02, ngày 23 tháng 4 năm 2010 (UTC)
4

lần sửa đổi