Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Porcupine”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
[http://www.wikistatistics.net/ Wikimedia projects graphics statistics]<br>
[http://toolserver.org/~emijrp/wikimediacounter/ Wikimedia projects edits counter]
 
10000- 20000: 23 tháng 08, năm 2006 - 19 tháng 6, 2007 (300 ngày)
20000- 30000: 19 tháng 6, 2007 - 02 tháng 02, năm 2008 (228 ngày)
30000- 40000: 02 tháng 02, năm 2008 - 11 tháng 03, năm 2008 (38 ngày)
40000- 50000: 11 tháng 03, năm 2008 - 25 tháng 08, năm 2008 (167 ngày)
50000- 60000: 25 tháng 08, năm 2008 - 9 tháng 10, 2008 (45 ngày)
60000- 70000: 9 tháng 10, 2008 - 25 tháng 12, 2008 (76 ngày)
70000- 80000: 25 tháng 12, 2008 - 16 tháng 4, 2009 (112 ngày)
80000- 90000: 16 tháng 4, 2009 - 7 tháng 7, 2009 (82 ngày)
90000- 100000: 7 tháng 7, 2009 - 13 tháng 09, năm 2009 (68 ngày)
100000- 110000: 13 tháng 09, năm 2009 - 22 tháng 1, 2010 (131 ngày)
110000- 120000: 22 tháng 1, 2010 - 26 tháng 4, 2010 (94 ngày)
29.318

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng