Khác biệt giữa các bản “Phản proton”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Particle
| bgcolour =
| name = AntiprotonPhản Proton
| image = [[Image:Quark structure antiproton.svg|200px]]
| caption = TheCấu quarktrúc structurephản ofproton thegồm antiprotoncác hạt quark.
| num_types =
| classification = [[AntibaryonPhản Baryon]]
| composition = 2 [[upQuark quarklên|upPhản antiquarksquark lên]], 1 [[downQuark quarkxuống|downPhản quark antiquarkxuống]]
| statistics = [[FermionicThống kê Fermi]]
| group = Hadron
| generation =
| interaction = [[StrongTương interactiontác mạnh|StrongMạnh]], [[WeakTương interactiontác yếu|WeakYếu]], [[ElectromagneticTương forcetác điện từ|ElectromagneticĐiện từ]], [[GravityHấp dẫn]]
| particle = [[Proton]]
| antiparticle =
| status = DiscoveredĐã phát hiện
| theorized =
| discovered =
| symbol = {{SubatomicParticle|Antiproton}}
| mass = 938 [[electronvolt|MeV]]/[[speedvận oftốc lightánh sáng|c]]<sup>2</sup>
| mean_lifetime =
| decay_particle =
| electric_charge = -1&nbsp;[[elementaryđiện chargetích cơ bản|e]]
| charge_radius =
| electric_dipole_moment =

Bảng chọn điều hướng