Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phú Minh (xã)”

không có tóm lược sửa đổi
n (Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội đổi thành Phú Minh, Sóc Sơn: Tên dài không cần thiết)
Không có tóm lược sửa đổi
 
Người dân Phú Minh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Hiện nay, cùng với những thay đổi từ nghị quyết XX của Đảng bộ xã Phú Minh và sự phấn đấu của nhân dân trong xã mà xã Phú Minh đã thay đổi nhiều{{fact}}. Hiện nay, đường làng ngõ xóm đã được làm bằng gạch và bê tông. Đời sống của nhân dân cũng được cải thiện đáng kể. Năm 2008 cả xã có hơn 80 con em đỗ vào các trường đại học và cao đẳng.
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Sóc Sơn}}
 
{{sơ khai địa lý}}