Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghịch đảo phép cộng”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:07.8588955 using AWB
(Sơ khai toán học)
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:07.8588955 using AWB)
Trong [[toán học]], '''nghịch đảo phép cộng''' của một [[số]] {{mvar|a}} là số mà khi [[Phép cộng|cộng]] với {{mvar|a}} cho kết quả [[0 (số)|0]]. Số này cũng được gọi là '''số đối''',<ref>{{Chú thích|title=Elementary Algebra|year=2012}}</ref>''' số đảo dấu'''<ref>The term [//en.wikipedia.org/wiki/Negation_(disambiguation) "negation"] bears a reference to [//en.wikipedia.org/wiki/Negative_number negative numbers], which can be misleading, because the additive inverse of a negative number is positive.</ref>. Đối với [[số thực]], nó đảo [[Dấu (toán học)|dấu]] của số: số đối của một [[Dấu (toán học)|số dương]] là số âm, và số đối của một [[số âm]] là [[số dương]]. [[0 (số)|Số 0]] là nghịch đảo phép cộng của chính nó.
 
Số đối của a được đánh dấu bằng dấu trừ: −a. Ví dụ, số đối của 7 là −7, vì 7&nbsp;+&nbsp;(−7)&nbsp;=&nbsp;0, và số đối của −0.3 là 0.3, vì −0.3&nbsp;+&nbsp;0.3&nbsp;=&nbsp;0 0.
 
Nghịch đảo phép cộng được định nghĩa như là [[phần tử nghịch đảo]] của [[phép toán hai ngôi]] - phép cộng, nhằm cho phép việc [[tổng quát hóa]] đối với các đối tượng toán học mà không phải là các số. Như đối với mọi phép toán nghịch đảo, việc nghịch đảo hai lần [[Hàm đồng nhất|không làm thay đổi đối tượng]]: {{Math|−(−''x'') {{=}} ''x''}}.
 
==Các ví dụ thông thường==
[[ImageHình:NegativeI2Root.svg|thumb|right|Hai số phức trên, đều là căn bậc 8 của 1, [[root of unity|{{radic|1|8}}]], là đối xứng lẫn nhau]]
Đối với một số và, nói chung, trong mọi vành, nghịch đảo phép cộng có thể được tính bằng cách nhân với -1; đó là, -n = -1 × n. Ví dụ về vành các số là [[số nguyên]], [[số hữu tỷ]], [[số thực]], và [[số phức]].
 
 
== Tham khảo ==
{{reflisttham khảo}}
== Sách tham khảo ==
*{{MathWorld|title=Additive Inverse|urlname=AdditiveInverse|author=Margherita Barile}}