Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vaishali”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
[[Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ hai]] cũng diễn ra ở đây. [[Kinh Duy-ma-cật sở thuyết]] lấy bối cảnh là thành Vaishali. Thời đó, Vaishali là một đô thị lớn, thịnh vượng như được miêu tả trong các thánh điển đạo Phật.<ref>Vin.i.268</ref>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
 
{{Sơ khai Ấn Độ}}