Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Jeremiah Horrocks”

Trang mới: “{{Infobox scientist |name = Jeremiah Horrocks |image = JeremiahHorrocks.jpg |image_size = 240px |caption = Quan sát l…”
(Trang mới: “{{Infobox scientist |name = Jeremiah Horrocks |image = JeremiahHorrocks.jpg |image_size = 240px |caption = Quan sát l…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh