Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Syria”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
{{nat fs break|background=#CC0000}}
{{nat fs r player|no=5|pos=DF|name=[[Omar Midani]]|age={{birth date and age|1994|1|26|df=y}}|caps=23|goals=1|club=[[Hatta Club|Hatta]]|clubnat=UAE|latest=v. {{fb|QAT}}, 31 tháng 8 năm 2017 <sup>INJ</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Jihad Busmar]]|age={{birth date and age|1996|1|10|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Al-Karamah SC|Al-Karamah]]|clubnat=SYR|latest=v. {{fb|QAT}}, 31 tháng 8 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Youssef Al Hamwi]]|age={{birth date and age|1997|2|1|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Al-Jaish SC (Damascus)|Al-Jaish]]|clubnat=SYR|latest=v. {{fb|QAT}}, 31 tháng 8 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=4|pos=DF|name=[[Hussein Jwayed]]|age={{birth date and age|1993|1|1|df=y}}|caps=14|goals=0|club=[[Al-Zawra'a SC|Al-Zawra'a]]|clubnat=IRQ|latest=v. {{fb|CHN}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=8|pos=MF|name=[[Oday Al-Jafal|Oday Al Jafal]]|age={{birth date and age|1990|5|27|df=y}}|caps=33|goals=5|club=[[Al-Jazeera (Amman)|Al-Jazeera]]|clubnat=JOR|latest=v. {{fb|CHN}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=13|pos=MF|name=[[Wael Al Rifai]]|age={{birth date and age|1990|11|25|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Al-Muharraq SC|Al-Muharraq]]|clubnat=BHR|latest=v. {{fb|CHN}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Izzeddin Al Awad]]|age={{birth date and age|1991|11|10|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Jaish SC (Damascus)|Al-Jaish]]|clubnat=SYR|latest=v. {{fb|KOR}}, 28 tháng 3 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Abdelrazaq Al Hussain]]|age={{birth date and age|1986|9|15|df=y}}|caps=56|goals=12|club=[[Nejmeh SC|Al-Nejmeh]]|clubnat=LIB|latest=v. {{fb|QAT}}, 11 tháng 10 năm 2016}}
{{nat fs break|background=#CC0000}}
{{nat fs r player|no=17|pos=FW|name=[[Rafat Muhtadi]]|age={{birth date and age|1995|12|24|df=y}}|caps=6|goals=1|club=[[Al-Ittihad SC Aleppo|Al-Ittihad]]|clubnat=SYR|latest=v. {{fb|QAT}}, 31 tháng 8 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=16|pos=FW|name=[[Ahmad Al Douni]]|age={{birth date and age|1989|2|4|df=y}}|caps=21|goals=7|club=[[Al-Ramtha SC|Al-Ramtha]]|clubnat=JOR|latest=v. {{fb|CHN}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=21|pos=FW|name=[[Nasouh Al Nakdali]]|age={{birth date and age|1993|6|15|df=y}}|caps=12|goals=0|club=[[Smouha SC|Smouha]]|clubnat=EGY|latest=v. {{fb|CHN}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng