Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đội hinh dưới đây được triệu tập tham dự trận giao hữu gặp {{nft|Hồng Kông}} và [[vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2019|vòng loại Asian Cup 2019]] gặp {{nft|Turkmenistan}} vào các ngày 31 tháng 8 và 5 tháng 9 năm 2017.
 
''Số liệu thống kê tính đến ngày 315 tháng 89 năm 2017 sau trận gặp {{nft|Hồng KôngTurkmenistan}}''.
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Zaiful Nizam]]|age={{Birth date and age|1987|7|24|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Balestier Khalsa]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=185|pos=GK |name=[[HassanSyazwan SunnyBuhari]]|age={{Birth date and age|19841992|49|222|df=y}}|caps=670|goals=0|club=[[HomeGeylang UnitedInternational]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=3018|pos=GK |name=[[SyazwanHassan BuhariSunny]]|age={{Birth date and age|19921984|94|222|df=y}}|caps=068|goals=0|club=[[GeylangHome InternationalUnited]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Shakir Hamzah]]|age={{Birth date and age|1992|10|20|df=y}}|caps=3637|goals=01|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=36|pos=MFDF|name=[[EmmericMadhu OngMohana]]|age={{Birth date and age|1991|13|256|df=y}}|caps=125|goals=0|club=[[WarriorsTampines FCRovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=67|pos=DF|name=[[MadhuHo MohanaWai Loon]]|age={{Birth date and age|19911993|38|620|df=y}}|caps=240|goals=0|club=[[TampinesWarriors RoversFC]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=129 |pos=DF |name=[[NazrulFaritz NazariAbdul Hameed|Faritz Hameed]]|age={{Birth date and age|19911990|21|1116|df=y}}|caps=2024|goals=0|club=[[HougangGeylang UnitedInternational]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=2512|pos=DF|name=[[IrfanNazrul FandiNazari]]|age={{Birth date and age|19971991|82|1311|df=y}}|caps=621|goals=0|club=[[HomeHougang United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=[[Mustafic Fahrudin]]|age={{Birth date and age|1981|4|17|df=y}}|caps=85|goals=8|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=[[Daniel Bennett]]|age={{Birth date and age|1978|1|7|df=y}}|caps=137138|goals=6|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=2220|pos=DF|name=[[HoIrfan Wai LoonFandi]]|age={{Birth date and age|19931997|8|2013|df=y}}|caps=07|goals=0|club=[[WarriorsHome FCUnited]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=25|pos=DF|name=[[Irfan Fandi]]|age={{Birth date and age|1997|8|13|df=y}}|caps=6|goals=0|club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=4|pos=MF|name=[[ShawalYasir AnuarHanapi]]|age={{Birth date and age|19911989|46|2921|df=y}}|caps=218|goals=1|club=[[GeylangPDRM InternationalFA]]|clubnat=SINMAS}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[Shahdan Sulaiman]]|age={{Birth date and age|1988|5|9|df=y}}|caps=48|goals=2|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Faris Ramli]]|age={{Birth date and age|1992|8|24|df=y}}|caps=3334|goals=4|club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=[[Izzdin Shafiq]]|age={{Birth date and age|1990|12|14|df=y}}|caps=2425|goals=0 |club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Hariss Harun]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|Đội phó]]|age={{Birth date and age|1990|11|19|df=y}}|caps=7677|goals=5|club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=21|pos=MF|name=[[Safuwan Baharudin]]|age={{Birth date and age|1991|9|22|df=y}}|caps=7172|goals=7|club=[[PDRM FA]]|clubnat=MAS}}
{{nat fs g player|no=2322|pos=MF|name=[[ZulfahmiHafiz ArifinAbu Sujad|Hafiz Sujad]]|age={{Birth date and age|19911990|1011|51|df=y}}|caps=2936|goals=01|club=[[HougangTampines UnitedRovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=2423|pos=MF|name=[[YasirZulfahmi HanapiArifin]]|age={{Birth date and age|19891991|610|215|df=y}}|caps=1830|goals=10|club=[[PDRMHougang FAUnited]]|clubnat=MASSIN}}
{{nat fs g player|no=28|pos=MF|name=[[Hafiz Abu Sujad|Hafiz Sujad]]|age={{Birth date and age|1990|11|1|df=y}}|caps=36|goals=1|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=53|pos=FW|name=[[Ikhsan Fandi]]|age={{Birth date and age|1999|4|9}}|caps=1|goals=0|club=[[Young Lions FC|Garena Young Lions]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=[[Fazrul Nawaz]]|age={{Birth date and age|1985|4|17|df=y}}|caps=8485|goals=14|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=[[Shahril Ishak]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|Đội trưởng]]|age={{Birth date and age|1984|1|23|df=y}}|caps=134|goals=14|club=[[Warriors FC]] |clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name=[[Khairul Amri]]|age={{Birth date and age|1985|3|14|df=y}}|caps=116117|goals=32|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs end}}
 
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Izwan Mahbud]]|age={{Birth date and age|1990|7|14|df=y}}|caps=42|goals=0|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARG}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[FaritzEmmeric Abdul Hameed|Faritz HameedOng]]|age={{Birth date and age|19901991|1|16|df=y25}}|caps=231|goals=0|club=[[GeylangWarriors InternationalFC]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|TurkmenistanHKG}}, 531 tháng 98 năm 2017 <sup>PRE</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Safirul Sulaiman]]|age={{Birth date and age|1992|10|12|df=y}}|caps=8|goals=0|club=[[Geylang International]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARG}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Juma'at Jantan]]|age={{Birth date and age|1984|2|23|df=y}}|caps=39|goals=0|club=[[Home United]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Bahrain}}, 28 tháng 3 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Shaiful Esah]]|age={{Birth date and age|1986|5|12|df=y}}|caps=54|goals=5 |club=[[Warriors FC|Warriors]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Afiq Yunos]]|age={{Birth date and age|1990|12|10|df=y}}|caps=12|goals=0|club=[[Home United FC|Home United]]|clubnat=SIN |latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Abdil Qaiyyim Mutalib|Abdil Qaiyyim]]|age={{Birth date and age|1989|5|14|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Home United FC|Home United]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Hami Syahin]]|age={{Birth date and age|1998|12|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Young Lions FC|Young Lions]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Turkmenistan}}, 5 tháng 9 năm 2017 <sup>PRE</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[GabrielShawal QuakAnuar]]|age={{birthBirth date and age|19901991|124|2229|df=y}}|caps= 212|goals=21|club=[[Geylang International]]|clubnat=SIN |latest=v. {{fb|ARGHKG}}, 1331 tháng 68 năm 2017}}
{{nat fs gr player|no=28|pos=MF|name=[[HafizGabriel Abu Sujad|Hafiz SujadQuak]]|age={{Birthbirth date and age|1990|1112|122|df=y}}|caps=3621|goals=12|club=[[TampinesGeylang RoversInternational]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARG}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Muhaimin Suhaimi]]<sup>INJ</sup>|age={{Birth date and age|1995|2|20|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Young Lions FC|Young Lions]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Myanmar}}, 6 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Anumanthan Kumar]]|age={{birth date and age|1994|7|14|df=y}}|caps=13|goals=0|club=[[Hougang United FC|Hougang United]]|clubnat=SIN |latest=v. {{fb|Bahrain}}, 28 tháng 3 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Sahil Suhaimi]]|age={{Birth date and age|1992|7|8|df=y}}|caps=19|goals=1|club=[[Sarawak FA]]|clubnat=Malaysia|latest=v. {{fb|Turkmenistan}}, 5 tháng 9 năm 2017 <sup>PRE</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Khairul Nizam]]|age={{Birth date and age|1991|6|25|df=y}}|caps=20|goals=0|club=[[Home United]] |clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARG}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Shahfiq Ghani]]|age={{Birth date and age|1992|3|17|df=y}}|caps=14|goals=2|club=[[Geylang International]]|clubnat=SIN|latest=[[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Iqbal Hussain]]|age={{Birth date and age|1993|6|6|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Hougang United FC|Hougang United]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Azhar Sairudin]]|age={{Birth date and age|1986|9|30|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Hougang United FC|Hougang United]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng