Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bất đẳng thức Bernoulli”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Bất đẳng thức này được phát biểu như sau:
:<math>(1 + x)^r \geq 1 + rx\!</math>
với mọi [[số nguyên]] ''r'' &ge; 0 và với mọi [[số thực]] ''x'' > &minus;1. Nếu số mũ ''r'' là [[số chẵn|chẵn]], thì bất đẳng thức này đúng vớirvới ''mọi'' số thực ''x''. Bất đẳng thức này trở thành bất đẳng thức nghiêm ngặt như sau:
:<math>(1 + x)^r > 1 + rx\!</math>
với mọi số nguyên ''r'' &ge; 2 và với mọi số thực ''x'' &ge; &minus;1 với ''x'' &ne; 0.
297

lần sửa đổi