Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Syria”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
{{nat fs r start|background=#CC0000|color=white}}
{{nat fs break|background=#CC0000}}
{{nat fs r player|no=2|pos=DF|name=[[Ahmad Al Salih]]|age={{birth date and age|1990|5|20|df=y}}|caps=39|goals=2|club=[[Henan JianyeNam F.C.|HenanKiến JianyeNghiệp]]|clubnat=CHN|latest=v. {{fb|IRN}}, 5 tháng 9 năm 2017 <sup>INJ</sup>}}
{{nat fs r player|no=5|pos=DF|name=[[Omar Midani]]|age={{birth date and age|1994|1|26|df=y}}|caps=23|goals=1|club=[[Hatta Club|Hatta]]|clubnat=UAE|latest=v. {{fb|QAT}}, 31 tháng 8 năm 2017 <sup>INJ</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Jihad Busmar]]|age={{birth date and age|1996|1|10|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Al-Karamah SC|Al-Karamah]]|clubnat=SYR|latest=v. {{fb|QAT}}, 31 tháng 8 năm 2017}}
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng