Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Tunisia”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Aymen Mathlouthi]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|Đội trưởng]]|age={{birth date and age|1984|9|14|df=y}}|caps=6768|goals=0|club=[[Étoile du Sahel]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Moez Ben Cherifia]]|age={{birth date and age|1991|6|24|df=y}}|caps=1718|goals=0|club=[[Espérance Sportive de Tunis|Espérance de Tunis]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Farouk Ben Mustapha]]|age={{birth date and age|1989|7|1|df=y}}|caps=1314|goals=0|club=[[Al-Shabab FC (Riyadh)|Al-Shabab]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Yassine Meriah]]|age={{birth date and age|1993|7|2|df=y}}|caps=910|goals=1|club=[[CS Sfaxien]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Ali Maâloul]]|age={{birth date and age|1990|1|1|df=y}}|caps=3940|goals=0|club=[[Al Ahly SC|Al Ahly]]|clubnat=EGY}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Syam Ben Youssef]]|age={{birth date and age|1989|12|31|df=y}}|caps=3638|goals=1|club=[[KasimpasaKasımpaşa S.K.|KasimpasaKasımpaşa]]|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Rami Bedoui]]|age={{birth date and age|1990|1|19|df=y}}|caps=8|goals=0|club=[[Étoile du Sahel]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Hamdi Nagguez]]|age={{birth date and age|1992|10|28|df=y}}|caps=12|goals=0|club=[[Étoile du Sahel]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Oussama Haddadi]]|age={{birth date and age|1992|1|28|df=y}}|caps=23|goals=0|club=[[Dijon FCO|Dijon FCO]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Hamza Mathlouthi]]|age={{birth date and age|1992|5|25|df=y}}|caps=24|goals=0|club=[[CS Sfaxien]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Khalil Chemmam]]|age={{birth date and age|1987|7|4|df=y}}|caps=21|goals=0|club=[[Espérance Sportive de Tunis|Espérance de Tunis]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Mohamed Amine Ben Amor]]|age={{birth date and age|1992|1|1|df=y}}|caps=1922|goals=1|club=[[Étoile du Sahel]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Ghailene Chaalali]]|age={{birth date and age|1994|2|28|df=y}}|caps=3|goals=1|club=[[Espérance Sportive de Tunis|Espérance de Tunis]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Ferjani Sassi]]|age={{birth date and age|1992|3|18|df=y}}|caps=3233|goals=2|club=[[Espérance Sportive de Tunis|Espérance de Tunis]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Karim Aouadhi]]|age={{birth date and age|1986|5|2|df=y}}|caps=9|goals=1|club=[[CS Sfaxien]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Hamza Jelassi]]|age={{birth date and age|1991|9|29|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[CA Bizertin]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Bassem Srarfi]]|age={{birth date and age|1997|6|25|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Olympique Gymnaste Club Nice Côte d'Azur|Nice]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs rg player|no=|pos=MF|name=[[Wahbi Khazri]]|age={{birth date and age|1991|2|8|df=y}}|caps=32|goals=11|club=[[Sunderland A.F.C.|Sunderland]]|clubnat=ENG|latest=v. {{fb|COD}}, 1 tháng 9 năm 2017}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Youssef Msakni]]|age={{birth date and age|1990|10|28|df=y}}|caps=4445|goals=6|club=[[Al-Duhail SC|Al-Duhail SC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[YoannTaha TouzgharYassine Khenissi]]|age={{birth date and age|19861992|111|286|df=y}}|caps=518|goals=14|club=[[AJEspérance AuxerreSportive de Tunis|AuxerreEspérance de Tunis]]|clubnat=FRATUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[FakhreddineYoann Ben YoussefTouzghar]]|age={{birth date and age|19911986|611|2128|df=y}}|caps=303|goals=41|club=[[EspéranceAJ Sportive de TunisAuxerre|Espérance de TunisAuxerre]]|clubnat=TUNFRA}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[NaïmFakhreddine SlitiBen Youssef]]|age={{birth date and age|19921991|76|2721|df=y}}|caps=1228|goals=34|club=[[DijonEspérance FCOSportive de Tunis|DijonEspérance de FCOTunis]]|clubnat=FRATUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[AniceNaïm BadriSliti]]|age={{birth date and age|19901992|87|1827|df=y}}|caps=310|goals=13|club=[[Espérance Sportive de Tunis|Espérance deDijon TunisFCO]]|clubnat=TUNFRA}}
{{nat fs rg player|no=|pos=FW|name=[[TahaAnice Yassine KhenissiBadri]]|age={{birth date and age|19921990|18|618|df=y}}|caps=191|goals=40|club=[[Espérance Sportive de Tunis|Espérance de Tunis]]|clubnat=TUN|latest=v. {{fb|COD}}, 1 tháng 9 năm 2017}}
{{nat fs end}}
 
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Rami Jridi]]|age={{birth date and age|1985|4|25|df=y}}|caps=17|goals=0|club=[[CS Sfaxien]]|clubnat=TUN|latest=[[Cúp bóng đá châu Phi 2017|CAN 2017]]}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Bilel Ifa]]|age={{birth date and age|1990|3|9|df=y}}|caps=23|goals=0|club=[[Club Africain]]|clubnat=TUN|latest=v. {{fb|COD}}, 1 tháng 9 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Dylan Bronn]]|age={{birth date and age|1995|6|19|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[K.A.A. Gent]]|clubnat=BEL|latest=v. {{fb|EGY}}, 11 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Aymen Belaïd]]|age={{birth date and age|1989|1|2|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Rotherham United F.C.]]|clubnat=ENG|latest=v. {{fb|EGY}}, 11 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Zied Boughattas]]|age={{birth date and age|1987|7|21|df=y}}|caps=7|goals=0|club=[[Étoile du Sahel]]|clubnat=TUN|latest=v. {{fb|EGY}}, 11 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Sliman Kchouk]]|age={{birth date and age|1994|5|7|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[CA Bizertin]]|clubnat=TUN|latest=[[Cúp bóng đá châu Phi 2017|CAN 2017]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Yassine Meriah]]|age={{birth date and age|1993|7|2|df=y}}|caps=8|goals=0|club=[[CS Sfaxien]]|clubnat=TUN|latest=Đội hình sơ bộ [[Cúp bóng đá châu Phi 2017|CAN 2017]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Ali Machani]]|age={{birth date and age|1993|7|12|df=y}}|caps=2|goals=1|club=[[Espérance Sportive de Tunis|Espérance]]|clubnat=TUN|latest=Đội hình sơ bộ [[Cúp bóng đá châu Phi 2017|CAN 2017]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Ghazi Abderrazzak]]|age={{birth date and age2|2017|1|14|1986|10|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Étoile Sportive du Sahel|Étoile du Sahel]]|clubnat=TUN|latest=Đội hình sơ bộ [[Cúp bóng đá châu Phi 2017|CAN 2017]]}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Wahbi Khazri]]|age={{birth date and age|1991|2|8|df=y}}|caps=32|goals=11|club=[[Sunderland A.F.C.|Sunderland]]|clubnat=ENG|latest=v. {{fb|COD}}, 1 tháng 9 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Hamza Lahmar]]|age={{birth date and age|1990|5|28|df=y}}|caps=13|goals=2|club=[[Étoile du Sahel]]|clubnat=TUN|latest=v. {{fb|COD}}, 1 tháng 9 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Saad Bguir]]|age={{birth date and age|1994|3|22|df=y}}|caps=11|goals=5|club=[[Espérance Sportive de Tunis|Espérance]]|clubnat=TUN|latest=v. {{fb|COD}}, 1 tháng 9 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Karim Laribi]]|age={{birth date and age|1991|4|20|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[A.C. Cesena|A.C. Cesena]]|clubnat=ITA|latest=v. {{fb|EGY}}, 11 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Idriss Mhirsi]]|age={{birth date and age|1994|2|21|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[Red Star F.C.|Red Star F.C.]]|clubnat=FRA|latest=v. {{fb|EGY}}, 11 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DFMF|name=[[YassineIsmail MeriahSassi]]|age={{birth date and age|19931991|712|224|df=y}}|caps=81|goals=0|club=[[CSAEL SfaxienLimassol]]|clubnat=TUNCYP|latest=Độiv. hình{{fb|EGY}}, 11 bộtháng [[Cúp6 bóng đá châu Phinăm 2017|CAN 2017]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DFMF|name=[[BilelHamza IfaLahmar]]|age={{birth date and age|1990|32|928|df=y}}|caps=2313|goals=02|club=[[ClubES AfricainSahel]]|clubnat=TUN|latest=v. {{fb|CODMAR}}, 128 tháng 93 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Ahmed Khalil]]|age={{birth date and age|1994|12|21|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Club Africain]]|clubnat=TUN|latest=[[Cúp bóng đá châu Phi 2017|CAN 2017]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Änis Ben-Hatira]]|age={{birth date and age|1988|7|18|df=y}}|caps=11|goals=1|club=[[SV Darmstadt 98|Darmstadt 98]]|clubnat=GER|latest=Đội hình sơ bộ [[cúp bóng đá châu Phi 2017|CAN 2017]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Issam Jebali]]|age={{birth date and age|1991|12|25|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[IF Elfsborg|Elfsborg]]|clubnat=SWE|latest=Đội hình sơ bộ [[cúp bóng đá châu Phi 2017|CAN 2017]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Fabien Camus]]|age={{birth date and age|1985|2|28|df=y}}|caps=3|goals=1|club=[[Royal Antwerp F.C.|Royal Antwerp]]|clubnat=BEL|latest=v. {{fb|GUI}}, 9 tháng 10 năm 2016}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Mohammad Mothnani]]|age={{birth date and age|1992|3|3|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[El Jaish SC]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|Liberia}}, 4 tháng 9 năm 2016}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Mohamed Larbi]]|age={{birth date and age|1987|9|11|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Gazélec Ajaccio]]|clubnat=FRA|latest=v. {{fb|Liberia}}, 4 tháng 9 năm 2016}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Ismail Sassi]]|age={{birth date and age|1991|12|24|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[AEL Limassol|AEL Limassol]]|clubnat=CYP|latest=v. {{fb|EGY}}, 11 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Taha Yassine Khenissi]]|age={{birth date and age|1992|1|6|df=y}}|caps=19|goals=4|club=[[Espérance Sportive de Tunis|Espérance de Tunis]]|clubnat=TUN|latest=v. {{fb|COD}}, 1 tháng 9 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Saber Khalifa]]|age={{birth date and age|1986|10|14|df=y}}|caps=41|goals=7|club=[[Club Africain]]|clubnat=TUN|latest=[[Cúp bóng đá châu Phi 2017|CAN 2017]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Hamdi Harbaoui]]|age={{birth date and age|1985|1|5|df=y}}|caps=16|goals=4|club=[[R.S.C. Anderlecht|Anderlecht]]|clubnat=BEL|latest=Đội hình sơ bộ [[Cúp bóng đá châu Phi 2017|CAN 2017]]}}
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng