Khác biệt giữa các bản “Chu Duật Kiện”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| tiền nhiệm = [[Minh An Tông]]
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[MinhChu VănDo TôngLang|Vĩnh Lịch đế]] và [[Chu Duật Việt|Thiệu Vũ đế]]
| vợ = [[Hiếu Nghị Tương Hoàng hậu]] Tăng thị
| thông tin con cái =
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng