Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đệ Nhị Cộng hòa”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Đệ nhị Cộng hòa Tiệp Khắc]] (1938-1939)
*[[Đệ nhị Cộng hòa Philippines]] (1943-1945)
*[[Đệ nhị Cộng hòa BrasilBrazil]] (1945–1964)
*[[Đệ nhị Cộng hòa Áo]], từ năm 1945
*[[Đệ nhị Cộng hòa Hungary]] (1946–1949)