Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Ban Bí thư”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Ban Bí thư được bầu bởi Ban Chấp hành Trung ương. Thành phần Ban Bí thư gồm có đồng chí Tổng Bí thư, một số ủy viên Bộ Chính…”)
 
{{xóa|Vì đã có bài [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]}}
Ban Bí thư được bầu bởi Ban Chấp hành Trung ương. Thành phần Ban Bí thư gồm có đồng chí Tổng Bí thư, một số ủy viên Bộ Chính trị (do Bộ Chính trị phân công) và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
Số lượng Ủy viên Ban bí thư do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.
51.048

lần sửa đổi