Khác biệt giữa các bản “An toàn và vệ sinh lao động”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Các yếu tố vi khí hậu của môi trường lao động ===
Vi khí hậu bao gồm: Nhiệt độ không khí, độ ẩm, tốc vậnđộ tốcgió khí, bức xạ nhiệt.
 
a-Tiêu chuẩn cho phép:
- Cho từng yếu tố:
 
+ Nhiệt độ: không vượt quá 300C30oC nơi sản xuất không nóng quá 400C40oC, nhiệt độ chênh lệch ở nơi sản xuất ngoài trời từ 3 - 5 0CoC.
 
+ Độ ẩm tương đối từ 75%-85%
 
+ VậnTốc tốcđộ gió không quá 2 m/s.
 
+ Bức xạ nhiệt: nhỏ hơn hoặc bằng 1 calo/cm2/phút.
- Đánh giá tổng hợp:
 
Hiện nay vi khí hậu thường được đánh giá theo chỉ số nhiệt toànkế tam cầu (nhiệt độ khô, nhiệt độ ướt, và nhiệt độ cầu)
 
+ Khi có ánh sáng mặt trời, chỉ số nhiệt tam cầu bằng:
+ Thải nhiệt bằng bức xạ
 
+ Thải nhiệt bằng tốiđối ưulưu
 
+ Thải nhiệt bằng bay hơi
2

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng