Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Nhân dân Ba Lan”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Khí hậu==
 
{{Weather box
|location = Warszawa
|single line = y
|metric first = y
|Jan high C = 0.6
|Feb high C = 1.9
|Mar high C = 6.6
|Apr high C = 13.6
|May high C = 19.5
|Jun high C = 21.9
|Jul high C = 24.4
|Aug high C = 23.9
|Sep high C = 18.4
|Oct high C = 12.7
|Nov high C = 5.9
|Dec high C = 1.6
|Jan mean C = -1.8
|Feb mean C = -0.6
|Mar mean C = 2.8
|Apr mean C = 8.7
|May mean C = 14.2
|Jun mean C = 17.0
|Jul mean C = 19.2
|Aug mean C = 18.3
|Sep mean C = 13.5
|Oct mean C = 8.5
|Nov mean C = 3.3
|Dec mean C = -0.7
|Jan low C = -4.2
|Feb low C = -3.6
|Mar low C = -0.6
|Apr low C = 3.9
|May low C = 8.9
|Jun low C = 11.8
|Jul low C = 13.9
|Aug low C = 13.1
|Sep low C = 9.1
|Oct low C = 4.8
|Nov low C = 0.6
|Dec low C = -3.0
|precipitation colour = green
|Jan precipitation mm = 36
|Feb precipitation mm = 33
|Mar precipitation mm = 36
|Apr precipitation mm = 58
|May precipitation mm = 65
|Jun precipitation mm = 78
|Jul precipitation mm = 80
|Aug precipitation mm = 78
|Sep precipitation mm = 58
|Oct precipitation mm = 48
|Nov precipitation mm = 48
|Dec precipitation mm = 40
|Jan humidity = 85
|Feb humidity = 83
|Mar humidity = 78
|Apr humidity = 72
|May humidity = 71
|Jun humidity = 73
|Jul humidity = 72
|Aug humidity = 74
|Sep humidity = 82
|Oct humidity = 85
|Nov humidity = 89
|Dec humidity = 89
|Jan rain days = 11
|Feb rain days = 10
|Mar rain days = 11
|Apr rain days = 13
|May rain days = 14
|Jun rain days = 15
|Jul rain days = 14
|Aug rain days = 13
|Sep rain days = 14
|Oct rain days = 15
|Nov rain days = 14
|Dec rain days = 12
|Jan sun = 42
|Feb sun = 67
|Mar sun = 100
|Apr sun = 150
|May sun = 200
|Jun sun = 218
|Jul sun = 228
|Aug sun = 200
|Sep sun = 150
|Oct sun = 100
|Nov sun = 50
|Dec sun = 28
|source 1 =
}}
 
==Tham khảo==