Khác biệt giữa các bản “Shinkansen”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|[[Takasaki]]||[[Kanazawa]]
|{{convert|345,4|km|mi|disp=table}}
||[[JR East]] and [[JR West]]||1997–2015||9,420,000
|-
![[Kyushu Shinkansen|Kyushu]] (Cửu Châu)
[[File:Shinkansen map 201703 en.png|thumb|300px|Các tuyến Shinkansen]]
 
Trên thực tế, ba tuyến Tokaido, Sanyo and Kyushu được nối liền từ Tokyo xuống phía tây nam. Một số tàu chạy liền mạch hai tuyến Tokaido-Sanyo và Sanyo-Kyushu. Tuy nhiên, ba tuyến này được vận hành bởi ba công ty khác nhau. Tuy đều khởi hành từ [[Ga Tokyo|ga Tokyo]], hai tuyến Tokaido và Tohoku không được nối liền.
 
Tuy đều khởi hành từ [[Ga Tokyo|ga Tokyo]], hai tuyến Tokaido và Tohoku không được nối liền.
 
Hai tuyến ''mini-shinkansen'' của tuyến chính Tohoku cũng được xây lắp bằng việc thay đổi đường ray của tuyến tàu chậm cũ:
* [[Yamagata Shinkansen|Yamagata]] (Sơn Hình) từ [[Fukushima]] đến [[Shinjō]])
* [[Akita Shinkansen|Akita]] (Thu Điền) từ [[Morioka]] đến [[Akita]]
 
40

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng